Dnes má svátek : Magdaléna
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na prosincovém zasedání s dopadem na rok 2017

15. 12. 2016 15:03

Poslední zastupitelstvo se konalo v pondělí 12.12.2016 a než bude zveřejněn zápis ze zasedání s podrobnějším komentářem k jednotlivým bodům, zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva.

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na prosincovém zasedání

 • Byl schválen přebytkový rozpočet na rok 2017 s příjmy ve výši 22 942 tis. Kč a výdaji ve výši 22 671 tis. Kč.
 • Pro rok 2017 zůstává výše poplatku za odpad ve výši 600 Kč na občana.
 • Od 1.1.2017 platí nový bonusový systém nakládání s odpady, občan může získat slevu až 150 Kč za rok.
 • Pro rok 2017 zůstává stočné ve výši 19 Kč/m3 nebo 665 Kč/ občana.
 • Od 1.1.2017 zrušil městys místní poplatek z ubytovací kapacity.
 • Úprava nájemného v DPS a DCHB byla odložena.
 • Byl schválen prodej prvního obecního pozemku v lokalitě Choltice západ (nová část Hellichovy ulice), utržené finance umožní městysi financovat projekt zasíťování ostatních pozemků v dané lokalitě.

Správa majetku

 • Městys Choltice v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 počítá s částkou 6 175 tis. Kč na investice a opravy. Nejvýznamnější jsou tyto:
 • Povrch MK U Obory – největší investiční akce v roce 2017
 • ZŠ – modernizace vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni – druhá největší inv. akce v roce 2017
 • Nový chodník v Nádražní ul. – II. etapa
 • Nový chodník u Terezy
 • Dílčí opravy ostatních chodníků
 • Opravy výmolů v ulicích
 • ČOV – výměna technologie provzdušňování
 • MŠ - rekonstrukce WC v I. patře
 • Zámek Choltice – výměna 2 ks arkádových oken
 • Dešťová kanalizace - U Kvartýru - škola
 • Elektro – přípojka Choltice západ – zasíťování obecních stavebních pozemků
 • Vybudování dvou stání na tříděný odpad – ul. Na Hlásku a u ZŠ (dlažba, oplocení)

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta