Dnes má svátek : Alois
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

4. 7. 2012 17:51

Ve středu 11. 7. 2012 se uskuteční 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice.

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

 

Termín konání:   11. července 2012 od 18:00 hod.

Místo konání:      Choltice – zasedací místnost Úřadu městyse

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Petice občanů – obtěžování zápachem
 3. Volné pobíhání psů na veřejném prostranství
 4. Rekonstrukce Renesančního zámku čp. 5 v Cholticích
 5. Smlouva o zřízení věcného břemena na p.p.č. 902/1 v k.ú.Choltice
 6. Různé

Ke stažení

Program zasedání