Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Upozornění na splatnost místních poplatků a stočného v městysi Choltice

10. 8. 2012 7:44

Upozorňujeme poplatníky, že termín úhrady za stočné v městysi Choltice byl k 30.06.2012 a k tomuto datu měl být rovněž uhrazen místní poplatek ze psů. 

 

 

 

 

 

 

Zároveň upozorňujeme, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, v případě úhrady ve splátkách, je splatný k 30.09.2012.

Žádáme proto poplatníky, aby v případě, že dosud neuhradili výše uvedené poplatky či platby za poskytované služby splatné k 30.06.2012 tak neprodleně učinili a rovněž dodrželi termín splatnosti poplatku za komunální odpad – 30.09.2012.

Neuhrazené místní poplatky či cenu za poskytování služeb (stočného)  včas a v předepsané výši budeme nuceni vymáhat, čímž občanům vzniknou další náklady spojené s vymáháním.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

 

Ke stažení