Dnes má svátek : Romana
 1. 0
 2. 5
 3. 7
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 18
 13. 19
 14. 21
 15. 22

Upozornění na splatnost místních poplatků a stočného v městysi Choltice

10. 8. 2012 9:44

Upozorňujeme poplatníky, že termín úhrady za stočné v městysi Choltice byl k 30.06.2012 a k tomuto datu měl být rovněž uhrazen místní poplatek ze psů. 

 

 

 

 

 

 

Zároveň upozorňujeme, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, v případě úhrady ve splátkách, je splatný k 30.09.2012.

Žádáme proto poplatníky, aby v případě, že dosud neuhradili výše uvedené poplatky či platby za poskytované služby splatné k 30.06.2012 tak neprodleně učinili a rovněž dodrželi termín splatnosti poplatku za komunální odpad – 30.09.2012.

Neuhrazené místní poplatky či cenu za poskytování služeb (stočného)  včas a v předepsané výši budeme nuceni vymáhat, čímž občanům vzniknou další náklady spojené s vymáháním.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

 

Ke stažení