Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Týden knihoven 2012 v choltické knihovně

16. 10. 2012 16:21

Ve dnech  1. – 7. 10.  proběhl v naší knihovně Týden knihoven. Návštěvníci knihovny měli možnost shlédnout výstavku Čti, žij zdravě na téma zdravá výživa a zdravý životní styl z fondu knihovny. Na burze knih vyřazených z fondu knihovny a darů od čtenářů si mohl každý podle svých  zájmů  vybrat knihu ke čtení a doplnění své knihovny.

 

 

 

 

 

 

 

V rámci týdne knihoven se  uskutečnily  dvě besedy s žáky druhých tříd nad knížkami Ivony Březinové  Teta to plete a Teta to zase plete. Teta Běta, ta co plete svetry, čepice, šály a rukavice vypráví ráda dětem pohádky, ale vždy splete několik pohádek dohromady. Děti měly za úkol zašmodrchané klubko pohádek rozplést a poznat, o které pohádky se jedná. Děti pohádkové klubko rozpletly a já jsem pomocí malých testů zjišťovala, jak jsou na tom se znalostí pohádek a četbou knížek. 

Vše dopadlo dobře, děti knížky znaly a dokonce nám přednesly básničky Františka Hrubína   Perníková  chaloupka, Princeznička na bále a říkadla. Na závěr besedy si malí čtenáři prohlédli dětské knížky, které si v knihovně mohou vypůjčit.

S dětmi jsme se domluvili, že se  zúčastní  celoroční  soutěže  Lovci perel, která se hraje tak, že si čtenář vypůjčí knížku označenou  jako Perlorodka. Dostane k ní hrací kartu, kterou po přečtení vyplní a odevzdá knihovnici. Za každou správně vyplněnou kartu čtenář dostává perlu. Při správném zodpovězení nepovinných otázek je to perla navíc. Na konci května pak bude vyhodnocení nejlepších lovců perel. Bližší informace k soutěži najdete na stránkách knihovny.

Připravila: Zdeňka Houfová - knihovnice