Dnes má svátek : Milan
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

10. 11. 2012 9:57

V pondělí 19. 11. 2012 se uskuteční 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice.

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín konání:   19. 11. 2012 od 18:00 hod.

Místo konání:      Choltice – svatební síň Zámecké restaurace

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Žádost o dotaci na projekt „Revitalizace biotopů v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Choltická obora“
 3. Převod pozemku p. č. 887/2 v k. ú. Choltice od Pardubického kraje do vlastnictví městyse
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 181/2 v k. ú. Choltice
 5. Pronájem prostor pro svatební obřady v roce 2013
 6. Zámek Choltice – zpráva o rekonstrukci, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce
 7. Prodej akcií ČSAD BUS Chrudim
 8. Smlouva o dodávce elektřiny v roce 2013 s ČEZ, a.s.
 9. Rozpočtové opatření číslo 9/2012
 10. Smlouvy na strojní úklid sněhu
 11. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta