Dnes má svátek : Magdaléna
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Přehled poplatků pro rok 2013

10. 1. 2013 0:39

Městys Choltice upravil od 1. 1. 2013 výši poplatku za odpad na 600 Kč za osobu. Ostatní poplatky zůstaly nezměněny.

Ke stažení

 

 

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 OZV č.4/2012                                     600,-Kč/osobu     do 31. 3. 2013

při převýšení částky 1.000,-Kč za domácnost – možno uhradit ve 2 splátkách:

 1. splátka do 31. 03. 2013
 2. splátka do 30. 09. 2013

POPLATEK ZE PSŮ

OZV č.1/2011

 1. za prvního psa                                         100,-Kč do 31. 3. 2013
 2. za druhého a každého dalšího psa           120,-Kč do 31. 3. 2013

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

OZV č.2/2012

 1. za umístění dočasných staveb pro poskytování služeb a prodeje a za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
 2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč
 3. za provádění výkopových prací 5 Kč
 4. za umístění stavebního zařízení (lešení, stavební výtah, apod.) 1 Kč
 5. za umístění skládek (písek, uhlí, zemina…) 5 Kč
 6. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč
 7. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč
 8. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
 9. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 10 Kč
 10. za umístění reklamního zařízení 100 Kč/rok
 11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 2 Kč
 12. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 5 Kč
 13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 600 Kč/rok
 14. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 1 200 Kč/rok

Splatnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

 OZV č.7/2010

 1. kulturní akce 10% z úhrnné částky vybraného vstupného
 2. sportovní akce 10% z úhrnné částky vybraného vstupného
 3. prodejní akce10% z úhrnné částky vybraného vstupného
 4. reklamní akce10% z úhrnné částky vybraného vstupného
 5. kulturní akce pořádané ve velkém sále choltického zámku 600,-Kč/akci

Splatnost poplatku do 30 dnů ode dne pořádání akce.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

OZV č.8/2010

Sazba poplatku je 2,-Kč/využité lůžko/den

Splatnost poplatku do 15 dnů

PRAVIDLA PRO ÚHRADU STOČNÉHO V MĚSTYSI CHOLTICE

595,- Kč na osobu a rok u občanů a rekreačních objektů

17,- Kč vč. DPH za m3 spotřebované vody u provozoven

KNIHOVNA

Dospělí:          70,- Kč

Děti:               20,- Kč

___________________________________________________________________________

Navýšení poplatku

 1. Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až na trojnásobek.
 2. Úřad městyse včas nezaplacený poplatek nebo zaplacený v nesprávné výši vyměří platebním výměrem.

___________________________________________________________________________

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse vždy v úřední dny, tj. PO 8 – 11 a 12 – 17 a ST 8 – 11 a 12 – 17 nebo na www.choltice.cz v sekci úřad městyse – dokumenty městyse - obecně závazné vyhlášky.

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTYSEM CHOLTICE

 Platnost ceníku od 1. 1. 2013

Druh

Sazba DPH

Základ daně (v Kč)

DPH (v Kč)

Cena celkem (v Kč)

Hlášení obecním rozhlasem

21%

82,60

17,40

100,-- 

Krátkodobý pronájem prostor úřadu městyse /hod.

21%

198,30

44,70

240,--

Výsuvný žebřík – denní půjčovné za první tři dny

21%

124,--

26,--

150,--

Výsuvný žebřík - půjčovné za každý další den

21%

99,20

20,80

120,--

Výlep plakátů 1 ks

21%

33,10

6,90

40,--

Pronájem prostor ke svatebnímu či jinému obřadu

21%

2.975,--

625,--

3.600,--

Stočné na osobu/rok

15%

517,40

77,60

595,--

Prodej palivového dřeva/m3

15%

217,40

32,60

250,--

Krátkodobá návštěva DCHB, DPS

21%

18,20

3,80

22,--