Dnes má svátek : Emil
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

3. 7. 2013 21:01

Ve čtvrtek 11. 7. 2013 se uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013.

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín konání:   čtvrtek 11. července 2013 od 18:00 hod.

Místo konání:      Ledec – restaurace Na Výsluní

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Oprava Mlýnského potoka v Ledci
 3. Přeložení elektrické přípojky k chatám v obci Ledec
 4. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ledec
 5. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta