Dnes má svátek : Čeněk
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Olympiáda Choltice 2013

4. 7. 2013 22:30

V úterý 25.června 2013 se na Základní škole v Cholticích uskutečnila sportovní akce pod názvem Olympiáda Choltice 2013. Zúčastnili se jí žáci z 1.-6. ročníku.

 

 

Původním místem konání mělo být fotbalové hřiště. Díky vytrvalému deštivému počasí jsme museli sportovní disciplíny poupravit a realizovat je ve vnitřních prostorách ZŠ.

Děti mohly své výkony předvést celkem v pěti sportovních disciplínách. Do velké tělocvičny jsme umístili čtyři stanoviště (hod plným míčem, skok z místa, přenášení míčků na čas z jednoho koše do druhého, plazení pod žíněnkami umístěnými mezi dvěma lavičkami) a v malé tělocvičně jsme nachystali opičí dráhu. Na jednotlivých stanovištích nám pomáhali žáci z deváté třídy, kteří měřili výkony dětí, uváděli stanoviště vždy do původního stavu a motivovali svoje mladší spolužáky.

Díky velkému počtu soutěžících jsme děti rozdělili podle tříd do dvou skupin. První tři ročníky byly připravené již ráno a po nich nastoupily 4.-6. ročníky. Děti se pustily naplno do plnění sportovních disciplín pod dohledem svých třídních učitelek. Všichni žáci podali na svoje možnosti skvělé výkony a byli po zásluze odměněni. Ti nejlepší byli oceněni medailemi. Děti, které se umístily na čtvrtém a pátém místě, dostaly čokoládové medaile. První místo bylo navíc oceněno pohárem. Všechny tyto trofeje byly pro soutěžící velice motivující. Děti, které se neumístily, nebyly zklamané, neboť i pro ně jsme měli nachystanou sladkou odměnu. Sušenkami, nanuky a bonbony mohly doplnit energii, kterou vynaložily při plnění disciplín.

Všechny tyto dobroty, medaile, poháry a pomůcky potřebné k realizaci jsme mohli zakoupit díky štědrému sponzorskému daru Pardubického kraje a městyse Choltice. Celkem nám bylo poskytnuto 7500 Kč, za které děkujeme.

Kategorie byly rozděleny dle ročníků a pohlaví. Celkem jsme tedy rozdali 12 zlatých, 12 stříbrných a 12 bronzových medailí a 12 pohárů. V jednotlivých kategoriích se umístili:

                                            Chlapci 1. ročník                                            Dívky 1. ročník

 1. místo                          Jakub Heblík                                                  Elen Dvořáková
 2. místo                          Vojtěch Tefr                                                   Natálie Pernerová
 3. místo                          Jan Lukeš                                                       Monika Horáková

                                            Chlapci 2. ročník                                            Dívky 2. ročník

 1. místo                          Jan Urban                                                      Pavlína Kubelková
 2. místo                          Matěj Zelenka                                               Anna Ptáčková
 3. místo                          Jan Šanda                                                      Aneta Lejhancová

                                           Chlapci 3. ročník                                            Dívky 3. ročník

 1. místo                          Ondřej Kašík                                                 Mariana Mádlová
 2. místo                          Patrik Plechatý                                              Dita Šebková
 3. místo                          Tomáš Vorel                                                  Marika Hlínová

                                          Chlapci 4. ročník                                            Dívky 4. ročník

 1. místo                          Šimon Hrdý                                                   Andrea Kožená
 2. místo                          Petr Kroužel                                                   Nikola Nováková
 3. místo                          Pavel Skřivánek                                             Nikola Petříčková

                                           Chlapci 5. ročník                                            Dívky 5. ročník

 1. místo                          Jan Popovič                                                   Barbora Patočková
 2. místo                          Karel Fišera                                                   Veronika Kavková
 3. místo                          Jakub Homola                                               Adriana Skálová

                                          Chlapci 6. ročník                                            Dívky 6. ročník

 1. místo                          Aleš Mach                                                      Natálie Lysoňková
 2. místo                          Ondřej Novák                                                Lenka Šourková
 3. místo                          Jaroslav Šourek                                             Michaela Domanská

Chceme poděkovat dětem za ukázněné a čestné chování a třídním učitelkám za hladký průběh olympiády. Také chceme poděkovat žákům z deváté třídy za pomoc s organizací celého dne. Náš největší dík ale patří Pardubickému kraji a našemu zřizovateli, městysi Choltice, za finanční dar, bez kterého by děti nedostaly tak krásné odměny. Budeme se těšit na „Olympiádu Choltice 2014“, kterou bychom chtěli díky kladným referencím uspořádat opět na konci příštího školního roku.

Připravily: Mgr. Pavlína Soldánová, Mgr. Lenka Nešetřilová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.