Dnes má svátek : Magdaléna
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Územní plán Choltice

7. 8. 2013 13:48

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2013 byl schválen nový územní plán městyse Choltice jako opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013 s účinností od 19.7.2013.

 

Městys Choltice spustil pro své občany v roce 2012 novou službu – Mapový portál od společnosti Geosense. Mapový portál je tzv. geoinformačním systémem (zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako interaktivní mapu, respektive soubor map, který je propojen se širokou škálou informací. Přístup na MAPOVÝ PORTÁL.

 

Dokumenty ke stažení

 

Změna č.1

Návrhy na změnu ÚP včetně stanoviska městyse Choltice schváleného 28.5.2018

Oznámení o změně územního plánu č.1

Žádost o zařazení do ÚP

 

Zpráva o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování ÚP Choltice schválená zastupitelstvem 19.3.2018

 

Územní plán z 19.7.2013

Územní studie městyse Choltice

ÚP vymezuje v k. ú. Choltice plochy Z1, Z5, Z7, Z9, Z10, Z11 a Z12 (plochy smíšené obytné venkovské – SV), plochu Z22 (plocha občanského vybavení se specifickým využitím – OX) a plochy sídelní zelené Z38 (plocha veřejné zeleně – ZV) a Z40b (plocha zeleně ochranné a izolační – ZO), ve kterých je proveření změn jejich využití územní studií podmínkou rozhodování.

Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Choltice. (lhůta končí 19.7.2021)

Územní studie Z1 - Choltice západ

Územní studie Z5 - Choltice střed (ulice Za Humny)

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.
 • Studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Lokalita Z6 - Choltice střed (ulice Za Humny)

 • ÚS nebude zpracována, podmínky výstavby jsou dány ÚP
 • studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Územní studie Z7 - Choltice sever

Územní studie Z9 - Choltice Podrybníčky

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z10 - Choltice Na Kopaninách

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z11 - Z12 - Choltice Nádražní ul.

Územní studie Z22 - Choltice Zahradní

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z38 - Choltice veřejná zeleň střed

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z40b - Choltice zeleň ochranná pod jedousovským kravínem

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.