Dnes má svátek : Oto
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

19. 8. 2013 0:30

V pondělí 26. 8. 2013 se uskuteční 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013.

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín konání:   pondělí 26. srpna 2013 od 18:00 hod.

Místo konání:      slavnostní síň Zámecké restaurace v Cholticích

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci renesančního zámku čp. 5
 3. Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z fondu POV
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2013
 5. Informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva
 6. Různé


 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta