Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Choltický časostroj 2013

26. 9. 2013 10:49

Knihovna městyse Choltice spolu s Lesní ligou moudrosti – kmenem Trilobit uspořádala pro žáky 2. stupně ZŠ Choltice tematickou hru Časostroj 2013, která se konala v pondělí 23.9.2013 jako součást projektu „Region“.

Úderem  deváté hodiny raní jsme se jako diváci popravy přenesli do r. 1721, kdy bylo zadlužené choltické panství prodáno svobodnému pánu Václavu Chotkovi,  kdy si na skromné životní poměry  lidé vydělávali  těžkou dřinou a kde život od smrti oddělovala velice tenoulinká nitka.

Tohoto roku se v Cholticích stala vražda Jiřího Holuba, za kterou byl popraven Jan Vaňourek. A tato vražda byla námětem našeho pátrání.  Žáci 9. Třídy zinscenovali  4 scénky, které byly vodítkem pro další pátrání.

Žáci 6., 7. a 8. třídy se rozdělili do skupin. Během celého dopoledne získávali  odpovědi  na předem připravené otázky z historie Choltic a za ulovené body postupně shlédli 4 scénky, které napověděly, kdo byl skutečným vrahem.

Hra jim tak nejen příjemně vyplnila čas, který by jinak strávili ve třídě v lavici, ale také se prostřednictvím hry zábavnou cestou dozvěděli  nemálo z naší zdejší historie.

Za pomoc při přípravě moc děkujeme všem zúčastněným pedagogům, zvláště pak paní učitelce Mgr. Evě Nevečeřalové, Mgr. Aleně Machové a Mgr. Ivaně Benešové.  Zvláštní poděkování patří celé 9. třídě, která nás všechny příjemně překvapila svým zodpovědným přístupem a byla tak výborným spolupořadatelem. Poslední dík patří  Janě Augustinové a Patricii Vachutkové , které během celého dopoledne pomáhaly s organizací celé hry.

Hra byla zařazena do školního projektu „Region“.

 

Za knihovnu Zdena Houfová a Radka Zelenková.