Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Pasování na čtenáře choltické knihovny 2014

20. 6. 2014 0:38

V úterý 10.6.2014 proběhla tradiční slavnost prvňáčků Pasování na čtenáře. Pro letošní rok jsme připravili program nejprve v knihovně a poté jsme v 10.00 hod. přistoupili v zasedací místnosti úřadu k vlastnímu pasování.

 

Na uvítanou jsme se seznámili  s knihou Daniely Fischerové – Duhové pohádky.  Kniha představuje  sedm poetických pohádek o tom, jak si sluníčko pohraje s barvami a ze smutného, šedivého světa, udělá svět barevný a veselý. Kdysi dávno, když svět teprve vznikal, nebyly vůbec žádné barvy. To se ale Slunku příliš nelíbilo. Dívalo se z oblohy na ten nebarevný svět a nudilo se. Kouzelná duha mu však pomohla. Barvami duhy pomalovalo Slunko celý svět.  A stalo se ještě mnoho dalšího. Při všech těch menších či větších zázracích se zrodila také láska, domluva, ochrana a péče, soucit, důvěra a legrace. 

 

Nejprve jsme si ve své fantazii vybrali předmět patřící do zahrady.  Formou hry na sochy jsme naší fantazii přenesli do skutečnosti.  Černou barvou jsme  na společném obraze vytvořili zahradu. Každý namaloval kousek ze své představy. Nakonec po přečtení duhové pohádky děti zahradu vybarvili. Vznikla tak krásná zahrada, která bude zdobit naši knihovnu. Na závěr si děti odnesly vytištěné a srolované básničky vyzdobené stužkami v  barvách duhy.

 

Malou přestávku děti vyplnily prohlídkou knihovny a svačinou. Vysvětlením principů fungování knihovny jsme se přenesli k vlastnímu půjčování knih a jejich označení. Barevné symboly jsme si vyzkoušeli rozeznávat a děti si půjčily svoje první knihy a časopisy.

 

Slavnostní pasování proběhlo podle tradičního scénaře, kdy  pan Jiřík z Gerštorfů a jeho paní přednesli poselství o krásách četby a pan Mudrc přečetl čtenářský slib. Obě třídy nám předvedly svoje dovednosti ve čtení a postupně složily slib, kterým se zavázaly chovat se ke knihách jako ke svým nejlepším kamarádkám a o každé pěkné knížce povědět ostatním dětem, aby i ony zažily podobnou radost ze čtení.

 

Žákyně 8. třídy  hravou zdramatizovanou formou přečetly prvňáčkům ukázku z pohádkové knížky Ivony Březinové – Teta to zase plete. Vtipným podáním tak rozesmály prvňáčky i jejich rodiče.

 

S přáním brzkého shledání v knihovně jsme pasování ukončili.

 

Velký dík patří všem organizátorům. Jmenovitě Mgr. Janu Pavlíkovi, ing. Marii Hajnové, panu Petrovi Bochovi, paní Janě Koláčné, žákyním 8. třídy (Karolíně Patočkové, Nikole Říhové, Katce Mokřížové, Ivetě Frýdové, Anetě Homolové a Ivě Joštové), paní učitelce Mgr. Pavlíně Soldánové, paní učitelce Mgr. Lence Nešetřilové a paní vychovatelce Markétě Zářecké.

 

Akce se konala za finanční podpory městyse Choltice a SRPŠ při ZŠ Choltice.

Připravila: Radka Zelenková - knihovnice

 

 

 

Image Gallery

{gallery}673{/gallery}