Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Vyjádření městyse Choltice k petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice

24. 6. 2014 10:00

Městys Choltice obdržel v květnu petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice.  Níže je uvedno vyjádření starosty městyse Choltice Mgr. Tomáše Bolka k této petici.

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď na petici

 „Petice za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice.“

 

 Vážený pane Moravče, vážení členové petičního výboru,

dne 15. 5. 2014 obdržel Úřad městyse Choltice petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice. Tato petice je adresována mně, jako starostovi obce, která je zřizovatelem ZŠ Choltice, a současně řediteli ZŠ Choltice.

 

 Městys Choltice se ve vztahu k základní škole řídí zákonnými předpisy. Základním zákonem, který upravuje vztah zřizovatele a školy je školský zákon. Zde je v § 129 definována působnost zřizovatele, kde je mimo jiné uvedeno, že zřizovatel vydává zřizovací listinu školy, rozhoduje o změnách zřizovací listiny, rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školy, jmenuje a odvolává ředitele a stanoví jeho plat, popřípadě mzdu, schvaluje rozpočet a zlepšený výsledek hospodaření školy a schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školy a způsob hospodaření s nimi. Takto podle zákona obcí zřízená škola je samostatným právním subjektem v čele s ředitelem, který je také plně odpovědný za pedagogický proces i ekonomické zajištění školy.

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že zřizovatel nemůže rozhodovat o spojování či nespojování tříd, rovněž tak zřizovatel nerozhoduje o přesunech třídních učitelů. Tyto záležitosti jsou plně v kompetenci ředitele školy a ten se opět řídí v těchto záležitostech zákonnými předpisy. Jsem plně přesvědčen o tom, že nikdy nedošlo v naší škole ke spojování tříd či k přesunu učitelů bez vážných důvodů.

 

 Je samozřejmě v zájmu městyse, aby měly děti ve škole ty nejlepší možné podmínky pro své vzdělávání a výchovu. K tomu ročně uvolňujeme z obecního rozpočtu částku 2,2 mil. Kč, která slouží na plnou úhradu nákladů na vytápění školy, osvětlení, běžné opravy, letos navíc na rekonstrukci WC, modernizaci počítačové sítě na 1.stupní, modernizaci osvětlení na chodbách a ve třídách apod.

 

 Péčí o další obecní majetek, přípravou nových lokalit pro bydlení a pořádáním značného množství kulturních a společenských akcí se snažíme zvýšit atraktivitu Choltic, abychom přilákali do obce mladé rodiny s dětmi.

 

 Jsem ochoten podílet se na hledání i dalších možností, jak zvýšit počet dětí v naší škole, aby nemuselo docházet ke spojování tříd z důvodu nízkého počtu dětí.

 

 Nabízím Vám jednání na toto téma. Také Vás zvu na nejbližší zasedání zastupitelstva, kde bude tomuto tématu věnován jeden z projednávaných bodů.

 

 Již nyní Vám ale mohu sdělit, že městys je trvale v úzkém kontaktu se školou a jejím vedením a já sám nemám nejmenších pochyb o tom, že škola je v rámci daných možností řízena dobře.

 

 S pozdravem  

 Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

 

Ke stažení

Petice

Odpověď městyse Choltice