Dnes má svátek : Cecílie
 1. 0
 2. 5
 3. 7
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 18
 13. 19
 14. 21
 15. 22

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015

15. 2. 2015 18:01

V pondělí 23. února 2015 se koná 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015. Zasedání se koná v Zámecké restauraci od 18 hodin. Restaurace bude otevřena od 17:30 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2014 - 2018

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:   pondělí 23. února 2015 od 18:00 hod.

Místo konání:     Choltice, slavnostní místnost Zámecké restaurace

Navržený program:

1.    Zahájení

2.    Informace o činnosti Obecní stráže

3.    Informace o přípravě akce Odkanalizování SZ části Choltic a jejím financování

4.    Informace o konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice

5.    Rozpočtové opatření č. 10/2014

6.    Oprava střechy kaple sv. Romedia

7.    Přeložka kabelu  nízkého napětí v Severní ulici

8.    Rozpočtové opatření č. 1/2015

9.    Zrušení usnesení o pronájmu lékárny novému nájemci

10.  Informace o přípravě územních studií Z1 - Choltice západ, Z7 - Choltice sever a Z11 - Choltice za zahradami

11.  Smlouva s obcí Srnojedy o sdružení prostředků na jednotku PO

12.  Smlouva s městem Přelouč o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby

13.  Zpráva kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení zastupitelstva

14.  Informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva

15.  Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta