Dnes má svátek : Magdaléna
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015

21. 6. 2015 17:23

V pondělí 29. června 2015 se koná 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015. Zasedání se koná v Zámecké restauraci od 18 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:   pondělí 29. června 2015 od 18:00 hod.

Místo konání:     Choltice, slavnostní místnost Zámecké restaurace

Navržený program:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2014

3. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2014

4. Záležitosti rozpočtu - vrácení části dotace na akci Rekonstrukce zámku Choltice - Renesanční zámek čp.5, smlouvy s Pardubickým krajem o a obcí Poběžovice o poskytnutí dotací.

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu s SOP a.s.

6. Prodej pozemku p.č. 758/29  v k.ú.Choltice

7. Pronájem nebytových prostor Lékárny u Romedia v Cholticích

8. Pronájem části pozemku p.č.758/4 v k.ú.Choltice

9. Schválení územní studie pro lokalitu Z1 - Choltice západ

10. Informace o průběhu akce Odkanalizování severozápadní části Choltic

11. Informace o výběrovém řízení na dodavatele akce Rekonstrukce MK Hellichova a U Školy

12. Informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav

13. Umístění pamětní desky k připomenutí zásluh o výstavbu nové budovy školy

14. Informace starosty o aktivitách městyse od posledního jednání zastupitelstva

15. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta