Dnes má svátek : Vítězslav
  1. 0
  2. 4
  3. 10
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 17
  9. 19
  10. 21
Vítejte na oficiálních stránkách městyse Choltice

Barokní zámek Choltice

25. 12. 2011 15:40

Zámek ve stylu ranného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný. 

Choltický pivovar

25. 12. 2011 10:32

Choltický pivovar byl postraven roku 1868.

Hřbitovní areál

25. 12. 2011 6:16

Hřbitovní areál se nachází na východní straně Choltic. Byl založen v roce 1787.

Dne 20.12.2011 vyšel Choltický zpravodaj číslo 2011/6.

Zasedání se uskutečnilo ve slavnostní síni Zámecké restaurace. 

 

Seznam úřadů s působností pro městys Choltice

Choltická obora byla založena v 16. století a přírodní rezervací se stala v  roce 1992. Rozkládá se na ploše 69,01 hektarů. Předmětem ochrany je zde zachování přirozených lesních porostů parkového charakteru s monumentálními věkovými jedinci (duby, lípy, javory, jasany).  

Kaple svatého Romedia

29. 11. 2011 18:56

Zámecká kaple v Cholticích představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept, protože je zasvěcena v zemi jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi z Thaur.