Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Choltická obora

3. 12. 2011 15:38

Choltická obora byla založena v 16. století a přírodní rezervací se stala v  roce 1992. Rozkládá se na ploše 69,01 hektarů. Předmětem ochrany je zde zachování přirozených lesních porostů parkového charakteru s monumentálními věkovými jedinci (duby, lípy, javory, jasany).  

 

Jde o ekologicky pestré a morfologicky členité území s miniaturním kaňonem potoka, s hnízdišti vodního ptactva a s nalezišti cenné entomofauny. Nachází se zde soustava rybníků, 26 druhů jehličnanů a 70 druhů listnatých stromů.

 

Chránění živočichové

  • páchník hnědy (Osmoderma eremita)

  • kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Image Gallery

{gallery}96{/gallery}