Ukliďme Česko. V sobotu 18. dubna od 8.30 hodin

7. 4. 2015 21:34

V Cholticích se do tohoto republikového projektu zapojila Mateřská škola Choltice a Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit.

 

Akce bude probíhat v sobotu 18. dubna 2015 během dopoledne  od 8.30 hod. do 12.00 hod. 

Společně uklidíme choltickou oboru, která je přírodní rezervací a evropsky významnou lokalitou. Účast přislíbil i pan starosta Mgr. Tomáš Bolek, který zajistí závěrečný táborák na školní zahradě mateřské školy (pití si vezměte s sebou).

Sejdeme se na nádvoří zámku Choltice v 8.30 hod., rozebereme si pytle, ochranné rukavice a dáme se společně do práce.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí pomoci. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu!

Radka Zelenková