Tříkrálová sbírka 2016

29. 12. 2015 16:15

V sobotu 2. 1. 2016 po 14. hodině potkáte v Cholticích Tři krále s koledou, novoročním přáním a pokladničkou. Svým příspěvkem se můžete i Vy podílet na charitní práci pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Srdečně Vás zveme na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč v neděli 10. 1. 2016 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí v Přelouči, který bude slavnostním zakončením sbírky. Děkujeme. 

Opět se připravují skupinky koledníků, aby v termínu 2. -9. ledna 2016 navštívili domácnosti s koledou a pokladničkou i v Přelouči a okolních obcích, kde sbírku organizuje Charita Přelouč. 


O víkendu 2. - 3. ledna 2016 budou koledníci ve Břehách, Cholticích, Svinčanech, Jankovicích, Krasnici, Litošicích, Mokošíně, Mělicích, Živanicích, Turkovicích, na Klenovce, ve Valech a Volč. V Přelouči pak ve dnech 5. -7. ledna 2016. V pondělí 4. ledna budou podvečer koledníci ve Lhotě a Škudlech, Lohenicích, Seníku a Brlohu. V úterý dopoledne v Lipolticích, Chvaleticích a odpoledne ve Strašově. Na svátek Tří králů ve středu 6.ledna ve Zdechovicích a Kladrubech. Ve čtvrtek pak Tupesy, Újezd, urbanice a Malé Výkleky, v pátek pak Trnávku. Řečany nad Laben navštíví koledníci, žáci místní základní školy, v sobotu 9. ledna 2016. V tomto termínu budou koledníci i v Rohovládové Bělé, Přepychách, Jedousově, Štěpánově, Kozašicích, na Veselí a v Semíně. Celkem je připravených 90 skupinek koledníků!


Loňský výtěžek ve výši 150 623 Kč byl rekordním. Z této částky se nám vrátilo 99 651 Kč. Z této částky jsme odeslali 5 000 Kč na rozvojové projekty v Indii v rámci Adopce na dálku, zaplatili jsme nájem za prostory charitního šatníku, do půjčovny kompenzačních pomůcek jsme zakoupili nový invalidní vozík a dvě klozetová křesla. V Jakub klubu jsme doplnili vybavení včetně nové ledničky  a z výtěžku TKS pravidelně nakupujeme potraviny na vaření s dětmi. Z výtěžku jsme dofinancovali vícedenní letní pobyt dětí a také výlet rodin v rámci služby Podpora rodiny. Potravinová pomoc, kterou poskytujeme v tíživé sociální situaci rodin, je doplňovaná podle aktuální potřeby z těchto finančních prostředků. Pro Dobrovolnické centrum byly finance využity pro úhradu nákladů spojených s činností dobrovolníků, například energie pro dobrovolnické programy pro seniory v Jakub klubu (PC klub a cvičení) a cestovné dobrovolníků, pokud bydlí v okolních obcích a do Přelouče kvůli dobrovolnické činnosti dojíždějí.


Výtěžek připravované sbírky 2016 plánujeme využít podobně. Opět potřebujeme uhradit provozní náklady charitního šatníku, dofinancovat náklady akcí pro klienty našich služeb, nákup potravin pro pomoc rodinám v obtížné situaci, obnovu vybavení, náklady na vzdělávání a činnost dobrovolníků a doplnit nabídku půjčovny o kompenzační pomůcky, o které je největší zájem. Všechny Charity Pardubického kraje poskytnou 5% z výtěžku na rozvojové projekty do Indie a nově 3% na mimořádné události v našem regionu.

Koledníci budou mít průkazky vystavené Charitou ČR se jménem vedoucího skupinky, pokladničku zapečetěnou příslušným městským úřadem a s uvedeným číslem, které musí souhlasit s číslem na průkazce. Závěrem Tříkrálové sbírky bude již tradičně Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč  v kostele sv. Jakuba, a to v neděli 10. ledna 2016 od 15. hodin, na který jste srdečně zváni. Za všechny , kdo se na přípravě sbírky podílejí, přejeme radostné vánoční svátky a rok 2016 prožitý v lásce a ve zdraví.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka sbírky + Kašpar + Melichar + Baltazar 2016