Choltický zpravodaj

18. 11. 2011 8:32

Choltický zpravodaj vydává městys Choltice cca každých 6 týdnů. Zveřejňují se v něm usnesení ze zasedání zastupitelstva, informace o dění Cholticích a plány akcí na nejbližší období.

Jednotlivá čísla Choltického zpravodaje jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty městyse.