Odstřel v kamenolomu

9. 5. 2016 13:34

Dne 10. 5. 2016 provede Explosia Pardubice clonový odstřel v lokalitě lomu Chrtníky, a to na 2. etáži. Doba odstřelu je plánována mezi 10.00 až 11.30 hodinou.