Jak dopadla Tříkrálová sbírka 2014

23. 1. 2014 0:49

Ve středu 8.1.2014 proběhla v Cholticích Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita Přelouč. Jako koledníci byli nápomocni žáci 9. ročníku ZŠ Choltice.

 

 

 

 

 

Choltice

V Cholticích se vybralo 5 104 Kč. Všem, kteří přispěli do pokladniček koledníků a napomohli tak k rekordnímu výtěžku sbírky, patří velké poděkování.

Přeloučsko

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 na Přeloučsku činí 147 400 Kč! Za úspěšností sbírky stojí zodpovědný přístup koledníků a vedoucích skupinek, za což jim patří také velký dík.

Na realizaci sbírky se podílelo asi 240 dětí jako koledníků i vedoucích skupinek, řada dobrovolníků, pracovníků škol a pracovníků Charity.

Tříkrálová sbírka proběhla v Přelouči a dalších  38 obcích.


Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat potřebným.

Ke stažení

Výsledky tříkrálové sbírky
Využití loňské sbírky