Dnes má svátek : Alois

Choltická drakiáda se 18.10.2014 konala za krásného slunečného počasí

22. 10. 2014 20:33

V sobotu 18. října 2014 za krásného podzimního počasí, jsme ve 13 hodin na louce za Severní ulicí zahájili další ročník  Drakiády. Letošní Drakiáda dala vyniknout nejednomu šikovnému dítku, které přineslo svého draka a zapsalo se na startovací listinu.

 

Zapsaných draků bylo celkem 34. Do soutěže o ceny se mohli přihlásit pouze draci doma vyrobení. Dětem leckdy pomáhali při výrobě i rodiče. Ty se tak opět prostřednictvím svých dětí mohli vrátit do svých dětských let a zapomenout tak na starosti všedního dne. Tato aktivita tak spojila nás dospělé a naše děti. Na louce samotné pak při pouštění draků nepoznáte, kdo z těch dvou skupin má vlastně větší radost. Zda rodič z dobře vykonaného díla, či dítě, kterému úsměv na tváři zůstává ještě dlouho, dlouho do pozdních hodin. Nevadí, že nelítá, nebo že hned při prvním startu došlo k  poškození takového rozsahu, že dalšího letu již drak nebyl schopen.

 

Organizátoři připravili program, který nás provázel celé slunečné odpoledne a na nějaké smutky nebyl ani čas. Rodiče a děti mohli vyzkoušet střelbu z luku na terč. Nejen děti bavila soutěž, kterou můžeme nazvat - Zvonečková cesta. Další soutěžní zastávkou byla šachovnice, na které si děti vyzkoušely hru Dáma. Pravidla této jednoduché hry si museli oprášit i někteří rodiče.

 

Skvělým zpestřením byla letos pro děti krásná ukázka dálkově ovládaných modelů letadélek. Nadšení a veselé výkřiky zaznamenal model filmového hrdiny - Supermana. Děti si v průběhu ukázek mohly i zaběhat za bonbóny, které se z jednoho letadélka snášely jako padáčky. Dopadnout však leckdy nestihly. Děti je opravdu zkušeně odchytly.

 

Každoročně se spolu s draky, mohou soutěže zúčastnit i maminky. Letos byla vyhlášena pečící soutěž naslano. Pro ty, kdo drakiádu nenavštěvují, jde o soutěž maminek, které na tuto akci přinesou dle zadaného tématu svůj upečený výtvor, který je označen číslem, a návštěvníci pak již jen chodí, ochutnávají a hodnotí. I letos bylo co ochutnávat  a všem maminkám mnohokrát děkujeme. Sešlo se nám celkem 20 pokrmů k hodnocení. Po celou dobu mohli návštěvníci ochutnat i indiánské jídlo - letos rýžové placky s javorovým sirupem. Káva, čaj a usměvavé ženy za pultem byly samozřejmostí.

 

Čas rychle uplynul a na řadu přišlo vyhodnocení. Nejdříve proběhla tombola. Lístek do tomboly dostalo každé dítě, které mělo doma vyrobeného draka a pak každý kdo prošel úspěšně v některé ze tří soutěží. Tombola byla napínavá a rozdáno bylo mnoho hodnotných cen. Ty největší ceny však čekaly na tři nejkrásnější doma vyrobené draky. Porota byla vybrána z návštěvníků a ti hodnotili takto: třetí cenu získal drak Rozárka od Zárubů, druhou cenu získal drak s názvem Bezzubka od Wetzlerů a první cenu získal drak Kostík od Dvořáčků. Poslední vyhlašovací tečkou dne byla soutěž maminek Slaného pečiva. Zde se na třetím místě umístila Markéta Rabová, na druhém místě Věra Krejcarová a letos titul nejlepší kuchařky slaného pečiva získala Markéta Homolová. Tyto dámy tak domů odcházely i s malým dárkem v podobě šišky salámu.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří byli nápomocni a leckdy i v samotném zákulisí akce, dále těm, co byli vidět a slyšet a hlavně všem těm, kdo přišel a svou účastí tak vytvořil krásné odpoledne plné zážitků pro naše děti.

                                                                                                      Za LLM – kmen Trilobit:  Patricie Vachutková

Image Gallery

{gallery}763{/gallery}