V pátek 30.3.2012 proběhla v choltické knihovně Noc s Andersenem

4. 4. 2012 15:13

V pátek 30. dubna v 17 hodin se v Knihovně městyse Choltice sešlo 43 dětí na již tradiční Noci s Andersenem. Vstupenkou na noc s Andersenem byl vyplněný rodokmen každého účastníka.

Začínáme na zámku

Děti si v knihovně odložily věci na spaní a přesunuly se do zámeckého parku. Na zámeckém nádvoří vytvořily 8 družstev po pěti soutěžících. Tři z velkých dětí pomáhaly při organizaci her. Každé družstvo si vybralo erb obce, která patřila v dávných časech rodu Gerštorfů  a za tu  závodilo. Všichni se v duchu přenesli do doby před 400 lety, kdy na Cholticku vládnul  pro Choltice velmi významný rod Gerštorfů. Nejprve se malovaly na velké krabice hrady, pak se soutěžilo u Zlatotoku a na zámeckém nádvoří. 

Setkání s Jiříkem Gerštorfem

Kolem půl deváté nás pozval na zámek sám pan Jiřík z Gerštorfů (Jan Málek). Ve svém vyprávění nám všem přiblížil život na Cholticku před 400 lety, seznámil nás s právy a privilegii obce a nabídl dětem, zda se chtějí stát jeho poddanými a odebrat se s ním na jeho zámek. Děti samozřejmě chtěly, ale podmínkou bylo podepsání pergamenu, kde slíbily, že budou dobrými poddanými a své městečko budou chránit. Tento slib potvrdily podpisem husím brkem na pergamen. Po jeho podpisu  nás  všechny pan Gerštorf pozval do zámku. Zde byly připraveny dvě hostiny, jedna pro poddané a druhá pro pány.

Zámecká hostina

V arkádě zámku byly na stole pro děti připraveny brambory na loupačku a mléko. Pro některé z dětí to bylo docela zklamání, protože v zámecké restauraci se podávaly kuřátka, koláče a jiné dobroty, ale protože pan Gerštorf je ke svým poddaným hodný, tak  všechny  pozval  na hostinu ke svému stolu. Hostina byla báječná, všem moc chutnalo  a  kolem 23. hodiny jsme odcházeli do knihovny, kde nás čekal ještě další úkol, hledání pokladu.

Hledání pokladu

Děti potmě, pouze s baterkami podle nápověd měly za úkol najít poklad. Ten byl nalezen venku v Uličce mezi Choltexem a restaurací u Rychtáře a spravedlivě mezi děti rozdělen. Pak nastala nejdůležitější chvíle, sčítání bodů a rozdělení cen. Zvítězilo družstvo Choltic a za vítězství všichni jeho  členové  dostali pěknou knihu. Na druhém místě skončilo družstvo Bezděkova a na třetím družstvo Svojšic. Odměny dostaly všechny děti.

A je tu noc

Trochu problém byl kam s tolika spáči, ale nakonec po vynesení všech židlí ze zasedací místnosti jsme se mohli uložit ke spánku. To již bylo po 1. hodině ranní a malé děti byly opravdu unavené  a  rády  zalehly. Velkým dětem to trvalo o něco déle, ale nakonec usnuli všichni. Ráno jsme posnídali buchty a čaj, ale to již se před úřadem začali shromažďovat rodiče, kteří si pro děti přijeli.

Poděkování

Poděkování za to, že jsme mohli pro děti připravit Noc s Andersenem i s pěkným pohoštěním, patří panu Josefu Rabovi ze Zámecké  restaurace  a SRPŠ při ZŠ Choltice, kteří hostinu pro děti zaplatili.

Odměny do soutěží pro děti zaplatil městys Choltice, kterému také děkujeme. Dále děkujeme ing. Janu Málkovi za pěkné seznámení s historií Choltic a poutavé vyprávění.  Děkujeme manželům Zelenkovým a Markétě Zářecké za skvěle  připravený  program pro děti.  Doufám, že se všem účastníkům Noc s Andersenem líbila, podle velké účasti soudím, že ano a v příštím roce se v knihovně opět na Noci s Andersenem sejdeme.

Zdena Houfová – knihovnice

Fotografie jsou k nahlédnutí ve FOTOGALERII