Nejžádanější knihy v naší knihovně v roce 2011

9. 6. 2012 12:27

K 31. prosinci 2011 bylo v knihovně městyse zapsáno 250 čtenářů, z  toho 74 dětí.  Čtenáři si půjčili 17 058 svazků knih a časopisů.

A které byly nejžádanější?

 

 

 

 

Nejžádanější knihy pro dospělé

 • Revay Theresa                Bílá vlčice
 • Klára Janečková             Manželské okovy
 • Simona Monyová           Matka v krizi
 • Vlastimil Vondruška       Letopisy královské koruny
 • Josef Klíma                     Pravda o Kájínkovi

Dále to jsou knihy  Simony Monyové, Hany Marie Körnerové,  Vlastimila Vondrušky, Táni Kubátové,   Věry Řeháčkové,  Martiny Cole, Ireny Fuchsové, Evy Urbaníkové a dalších.

Nejžádanější knihy pro děti

 • Caspari                            Bibi a Bubi
 • Awdri                              O mašince Tomášovi
 • Václav Čtvrtek                Vodník Čepeček
 • Lamková Hana                Káťa a Škubánek
 • Zdeněk Miller                  Vše o Krtečkovi
 • Mayer                             Stmívání
Dále knihy Lenky  Lanczové, Věry Řeháčkové, Luďka Stínila,   Jacgueliny Wilson,  Příběhy Čtyřlístku a další

Nejžádanější naučné knihy

Knihy od Josefa Fouska,  Toulavá kamera,  životopis Simony Stašové a  cestopisné knihy.