Březen - měsíc čtenářů v naší knihovně.

8. 3. 2013 16:24

Ve středu 6. 3. 2013 naši knihovnu navštívily děti ze dvou 2. tříd naší ZŠ. S dětmi jsme si v knihovně četli z knihy, kterou vydalo nakladatelství Albatros  ke  40.  výročí vzniku televizního pořadu Večerníček. 

 


 

 

 

 

 

Knížka má název To nejlepší z večerníčků. Tento knižní výbor obsahuje ukázky z nejznámějších televizních večerníčků, které znají a milují snad všechny děti.

Dětem jsem  dále  přečetla klasickou francouzskou pohádku Charlese Perraulta  Popelka aneb skleněný střevíček a  děti měly za úkol najít 9 rozdílů mezi klasickou pohádkou  a filmovou pohádkou Tři oříšky pro  Popelku.  Do školy si děti k vyplnění odnesly malý testík (viz níže Ke stažení) na porovnání obou pohádek.

Test přikládám a spolu s dětmi si můžete vyzkoušet své znalosti obou pohádek.

Ke stažení

POPELČIN TEST

Pro čtenáře knihovny přiravila: Zdena Houfová - knihovnice