Maraton čtení tatínků 2015

30. 3. 2015 20:46

V duchu  letošního motta březnového měsíce čtenářů „Nejlepší čtenář je táta“ uspořádala Knihovna městyse Choltice ve spolupráci se Základní školou Choltice  Maraton čtení tatínků 2015, který  proběhl  v pátek 20. března 2015 během prvních dvou vyučovacích hodin.

 

Maraton probíhal v každé třídě 1. stupně základní školy odděleně. V některé třídě byli tatínkové dva, v jiné tři a ve dvou třídách dokonce 4 tatínkové. Mezi první a druhou hodinou jsme všichni využili čas k občerstvení. Pro tatínky připravila pohoštění paní družinářka Markéta Zářecká, děti si svou svačinu přinesli od maminek.

Po druhé vyučovací hodině jsme se všichni sešli „U krokodýla“, kde jsme společně tatínkům poděkovali za jejich čas a odvahu předstoupit před celou třídu a bouřlivým potleskem jsme letošní první ročník Maratonu čtení ukončili.

Knihy byly vybrány z fondu Knihovny městyse Choltice. Některé patří mezi  žhavé novinky (např. 333 km k Jakubovi od Petry Braunové, Kouzlo woodoo od Daniely Krolupperové, Tajemství dědečkova deníku od Martiny Boučkové), jiné se již u čtenářů osvědčily (např. Pan  Buřtík a pan Špejlička od Zdeňka Svěráka,  Makej, Makaku od Daniely Krolupperové, Fotbalový sen od Zuzany Majíčkové).

Ne všechny knihy se podařily přečíst celé, některé si děti samy dočtou  během dalších hodin čtení a literatury.

Akce proběhla za pomoci vedení ZŠ Choltice, školní družiny a třídních učitelek.

Za pomoc s organizací děkuji všem třídním učitelkám, vedení ZŠ Choltice, školní družině a hlavně všem tatínkům.

Kompletní fotogalerie je na webových stránkách ZŠ Choltice. Výběr z fotografií ZDE.


Za Knihovnu městyse Choltice: Radka Zelenková