První letošní svoz bioodpadu

22. 3. 2015 20:40

První svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 7. dubna 2015.

 

Do hnědých nádob patří: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.

Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata. 

 

Další informace o nakládání s odpady v Cholticích