Poslední letošní svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 17.11.2015

9. 10. 2015 12:58

Poslední letošní svoz bioodpadu uskuteční v úterý 17.11.2015.

 

Do hnědých nádob patří: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.

Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.

Další informace o nakládání s odpady v Cholticích