Oprava prostranství před prodejnou COOP

23. 11. 2012 22:17

Začátkem prosince bude zahájena před prodejnou COOP oprava veřejného prostranství.

 

 

 

 

 

 

Bude provedena výměna dlaždic za zámkovou dlažbu, budou nově vybetonovány schody a nájezdová plošina bude upravena tak, aby byla vhodná pro vozíčkáře.

Dojde k odstranění polorozpadlé betonové zídky, která bude nahrazena obrubníkem. Mezi silničním a chodníkovým obrubníkem vznikne zelený pás, který bude osázen nízkorostoucími dřevinami. 

Před prodejnou budou zachovány lavičky.

Celý prostor tak získá příjemný vzhled a neméně podstatný bude i snadnější a bezpečnější přístup do prodejny pro imobilní občany.