Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2013 a další roky

5. 2. 2013 22:40

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

 

AKCE   

 

TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ

Kanalizace

rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova

výstavba kanalizace Na Hlásku

2014

Vodovod

výstavba vodovodu Na Hlásku

 

Plyn   

výstavba plynovodu Na Hlásku II.etapa

 

Chodníky   

výstavba chodníku v ul. U Pošty

výstavba chodníku v ul. U Obory

oprava chodníku v ul. Pardubická

opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice

výstavba chodníku Ke Kvartýru

 

 

2013 / 265 tis. Kč

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní

nový asfaltový povrch v ul. U Obory

nový asfaltový povrch v ul. Hellichova

nový asfaltový povrch v ul. U Školy   

oprava výtluků Choltice

oprava výtluků Ledec - Urbanice

propojení ulic U Školy a Hellichova

parkoviště u DCHB 260

2014

2014

2014

2014

2013 / 178 tis. Kč

2013 / 110 tis. Kč

2014

2013 / 105 tis. Kč

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory

vybavení hřiště MŠ

oprava střechy nad MŠ

modernizace WC

modernizace vybavení kuchyně ZŠ

 

2014

2013 / 123 tis.Kč

Veřejné osvětlení  

výstavba VO Na Hlásku II. etapa

doplnění 1 ks lampy v ul. U Školy           

2013 / 117 tis. Kč

2014

Byty    

DPS čp. 160 - oprava zatékání balkónů

DPS čp. 160 - malování společných prostor

2013 / 22 tis. Kč

2013 / 11 tis. Kč

Sportovní areál

dokončení oplocení areálu

výstavba hřiště s umělou trávou

sklad na překážky pro SDH

nové plato u skladu pro SDH

 

 

2013

2013

Koupaliště

rekonstrukce bazénu

oprava vrtu

rekonstrukce ubytovny - sociálky

 

 

 

Zámecký areál

rekonstrukce čp. 5

Revitalizace biotopů v Choltické oboře

(odbahnění a oprava hráze Chrtnického a Červeného rybníku)

oplocení obory

celková oprava varhan

výměna prosklených výplní arkád - vodníci, obřadka

oprava žlabů na čp.1 (velký zámek)

oprava atik na čp.1 a kapli sv. Romedia

výstavba parkoviště před čp. 2

„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“

2011-2013 / 11,5 mil. Kč

2013-2014

 

 

 

2013 / 116 tis. Kč

2013

2013 / 214 tis. Kč

2013

2014

Veřejná zeleň

Vodní toky

oprava břehů Mlýnského potoka v Ledci

2013 / 220 tis. Kč

Hasičské zbrojnice

nátěr střechy zbrojnice Choltice

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice

vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 

 

Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů

oprava kovového plotu v zadní části areálu

rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

 

2014

2015 /  300 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC

rekonstrukce interiéru

modernizace prostor knihovny

rekonstrukce vstupních dveří

 

 

 

2013 / 33 tis. Kč

 Kulturní památky

rekonstrukce Božích muk u Podhorek 

2013 / 103 tis. Kč

Zastávky

výměna luxferů a vymalování zastávky u hřbitova

 2013 / 11 tis. Kč

Zdravotní středisko

nátěr střechy nad dětským oddělením

2014