Plán stavebních akcí a oprav 2011

30. 11. -0001 0:00

V roce 2011 budou raelizovány některé z těchto akcí...

 

 

 

 

  

AKCE   

 

TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V TIS. KČ

Kanalizace

Rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy       

Stavba kanalizace Na Hlásku

 

Vodovod

Stavba vodovodu Na Hlásku

 

Plyn   

Stavba plynovodu Na Hlásku I.etapa

listopad 2011 / 380 tis. Kč

Chodníky   

výstavba chodníku ke škole v ul. Lipoltická

výstavba chodníku v ul. U Pošty

výstavba chodníku v ul. U Obory

opravy v ul. Lipoltická, Jedousovská

opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice

červenec 2011 / 360 tis. Kč

 

 

 

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní

nový asfaltový povrch v ul. U Obory

nový asfaltový povrch v ul. Hellichova

nový asfaltový povrch v ul. U Školy   

oprava výtluků v ul. B.Jelínka, Větrná, U Pošty

propojení ulic U Školy a Hellichova

oprava propadlých kanál. vpustí v ul. Lipoltická, Jedousovská

 

 

 

 

průběžně / 40 tis. Kč

 

červenec, září 2011 / 50tis. Kč

Školství

stavba oplocení hřiště pro MŠ - rozšíření

zateplení budovy školy

oprava střechy na hl. pavilonu

 

2010-2011 / 17,5 mil. Kč

červenec 2011 / 440 tis. Kč

Veřejné osvětlení  

výstavba VO Na Hlásku I. etapa

doplnění 1 ks lampy v ul. U Školy

doplnění 1 ks lampy u parkoviště školy                

 říjen 2011 / 75 tis. Kč

 

 

Byty    

změna systému ohřevu teplé vody v DPS 160

září 2011 / 60 tis. Kč

Sportovní areál

dokončení oplocení areálu

výstavba hřiště s umělou trávou

rekonstrukce sport. hřiště v Ledci 

 

 

červenec 2011 / 100 tis. Kč (hrazeno sponzorem)

Koupaliště

rekonstrukce bazénu

oprava vrtu

rekonstrukce ubytovny - sociálky

 

 

Zámecký areál

rekonstrukce čp. 5

oprava hráze Chrtnického rybníku

oprava hráze Červeného rybníku

odbahnění Chrtnického rybníku

odbahnění Červeného rybníku

oplocení obory

oprava východního vikýře na barokním zámku

oprava elektroinstalace v kapli

celková oprava varhan

celková oprava chrtnické lávky přes Struhu

2011-2013 / 14 mil.

2013

2013

2013

2013

 

květen 2011 / 550 tis. Kč

březen 2012

 

2012

Veřejná zeleň

osázení zeleného pásu chodníku v Lipoltické ul.

osázení zeleného pásu chodníku v ul. Větrná

sesazení korun jírovců a lip v pardubické ul.

září 2011 / 16 tis.Kč

září 2011 / 4 tis.Kč

prosinec 2011/ 10 tis. Kč

Hasičská zbrojnice

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice

plynové vytápění zbrojnice v Ledci

oprava elektroinstalace zbrojnice v Ledci

vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 

prosinec 2011 / 50 tis. Kč

2012

Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů

oprava kovového plotu v zadní části areálu

rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

 

Radnice

rekonstrukce WC

rekonstrukce interiéru

 

 Kulturní památky

Rekonstrukce Božích muk u Podhorek