Oprava zámeckého vikýře

30. 11. -0001 0:00

V pondělí 7. 3. 2011 začala rekonstrukce východního vikýře, který byla již roky v havarijním stavu. Porušenou střešní krytinou zaté­kala voda, která způ­sobovala promáčení střešní a stropní kon­strukce. Bočnice vikýře jsou vyzděny na námětkách krokví, které však vlivem narušování hnilobou po­stupně ztrácely  pevnost a docházelo tak k postupnému propadání vikýře do interiéru půdního prostoru.

Tento stav byl roky fixován podepřením námětků.

Při opravě bylo čelo vikýře podepřeno, cihelné bočnice stojící na námětcích krokví byly ubourány, došlo k výměně jak námětků, tak hnilobou porušených krokví. Bočnice byly znovu vyzděny do původní podoby včetně provedení nové střechy vikýře.

Na celou rekonstrukci dohlížel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, závazné stanovisko zpracoval úsek památkové péče při Magistrátu města Pardubice.

Městys Choltice získal na základě podané žádosti dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek výši 158 000 Kč. Z vlastního rozpočtu přispějeme částkou 392 000 Kč.

Celou rekonstrukci provedla firma LOUČKA Pardubice s.r.o.

Oprava byla ukončena v květnu.