Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2014 a další roky

7. 2. 2014 14:34

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

 

AKCE   

 

TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ

Kanalizace

rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova

výstavba kanalizace Na Hlásku

2014-2015

Vodovod

výstavba vodovodu Na Hlásku

výstavba vodovodu do Podhorek

 

Plyn   

 

 

Chodníky   

výstavba chodníku v ul. U Pošty

oprava chodníku v ul. Pardubická

opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice

výstavba chodníku Ke Kvartýru

 

 2014 / 286 tis. kč

 průběžně

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní

nový asfaltový povrch v ul. U Obory

nový asfaltový povrch v ul. Hellichova

rekonstrukce povrchu ul. U Školy   

oprava výtluků Choltice

oprava výtluků Ledec - Urbanice

propojení ulic U Školy a Hellichova

 

 

 

2015

2014 / 200 tis. Kč

2014 / 50 tis. Kč

 

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory

vybavení hřiště MŠ herními prvky

modernizace vybavení kuchyně ZŠ

rekonstrukce služebního bytu v ZŠ

 

2014 / 200 tis. Kč

 

Veřejné osvětlení  

výstavba VO Na Hlásku III. etapa

výstavba VO Hellichova - prodloužení

 

2015

Byty    

 zateplení DPS čp.160

 

Sportovní areál

dokončení oplocení areálu

výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ

sklad na překážky pro SDH

nové plato u skladu pro SDH

 

 

2014

2014

Koupaliště

rekonstrukce bazénu

oprava vrtu

rekonstrukce ubytovny - sociálky

 

 

 

Zámecký areál

revitalizace biotopů v Choltické oboře

oprava úžlabí na velkém zámku

oplocení obory

celková oprava varhan

výstavba parkoviště u zámku před čp. 2

„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“

oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla

odbahnění rybníku Zrcadlo

2013-2014 / 8 919 tis. Kč

2014 / 460 tis. Kč

 

 

2015

 

Veřejná zeleň

Vodní toky

 

revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák

 

Hasičské zbrojnice

(Choltice/Ledec)

nátěr střechy zbrojnice Choltice

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice

vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 

 

Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů

oprava sanktusníku na hrobce Thunů

oprava kovového plotu v zadní části areálu

rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

        ? / 1 450 tis. Kč

 2014 / 360 tis. Kč

 

2015 / 350 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC

rekonstrukce interiéru

modernizace prostor knihovny

oprava fasády

 

 

 

 

Kulturní památky

oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého

 

Zastávky

nátěr a výzdoba zastávky na nám.Sv.Trojice

 2014

Zdravotní středisko

nátěr střechy nad dětským oddělením