Dnes má svátek : Lucie

Existuje způsob, kterým lze dosáhnout scelení pozemků, které vlastním?

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je brouk z čeledi zlatohlávkovití (Cetoniidae). Nachází se mimo jiné i v Choltické oboře.

Kuňka obecná, někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina) je ohroženým druhem žab ČR. Vyskytuje se v Choltické oboře, kde obývá rybníky Chrtnický a Červený.

TJ Slavoj Choltice

26. 12. 2011 22:01

TJ Slavoj Choltice má dva oddíly: oddíl kopané a oddíl volejbalu. Ke své činnosti užívá sportovní areál v ulici Lipoltická.

Obec Choltice je od 1. 12. 2006 opět městysem. Slavnostního předání statusu městyse se zúčastnil starosta Choltic Ing. Jan Málek a místostarosta Mgr. Tomáš Bolek. Status předával předseda Poslanecké sněmovny PSP ČR Ing. Miloslav Vlček.

Pomník Bohdana Jelínka

25. 12. 2011 11:41

V roce 1909 byl na choltickém hřbitově odhalen pomník básníku Bohdanu Jelínkovi, dílo sochařů Maudra a Schejnosty, s verši básníka J. Kvapila.

Při odhalování pomníku byli přítomni i spisovatelé Alois Jirásek a K. V. Rais spolu s dvanácti dalšími spisovateli.

Zvonice

25. 12. 2011 17:44

Dřevěná zvonice z roku 1863 je postavená v alpském stylu.

Barokní zámek Choltice

25. 12. 2011 16:40

Zámek ve stylu ranného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný. 

Choltický pivovar

25. 12. 2011 11:32

Choltický pivovar byl postraven roku 1868.

Hřbitovní areál

25. 12. 2011 7:16

Hřbitovní areál se nachází na východní straně Choltic. Byl založen v roce 1787.