Dnes má svátek : Marcela

I.První majitelé

21. 11. 2011 21:11


První písemná zmínka o Cholticích je z 25. října 1285. Je to listina, kterou král Václav II. dává Záviši z Falkenštejna města Lanškroun, Poličku a hrad Landsperk. Jako svědek tohoto daru podepsal listinu také Beneš z Choltic.

II. Thunové

21. 11. 2011 21:08

Choltický, svojšický a svinčanský statek koupili Thunové, pocházející z Tyrol, kde již v 11. století drželi hrad Ton. Patřili mezi nejstarší rody v říši.Statky koupil Kryštof Šimon, svobodný pán z Thunu, asi v roce 1623.

III. Stavba zámku

21. 11. 2011 21:06

Více než polovinu třicetileté války byl majitelem thunovských panství Jan Sigmund Thun. Zemřel 29. června 1646. Byl třikrát ženat a z jeho 13 dětí bylo 8 synů. Nejstarší Quidobald se stal kardinálem, Václav biskupem pasovským, Jan Arnošt arcibiskupem salcburským, František byl vekopřevorem řádu maltézských rytířů a od roku 1700 polním maršálem a jen Rudolf zemřel jako prostý mnich.

Roku 1700 zemřel jako c.k. komoří, tajný rada a český místodržící Romedius Konstantin Thun. Jeho syn Romedius František přikoupil roku 1704 valský statek a v roce 1707 štěpánovský statek. Na zakoupení těchto statků si však peníze musel vypůjčit.

Po skončení sedmileté války v roce 1736 byla v městečku zřízena faktorie na zpracování lnu a bavlny pro zvýšení výnosu panství.

VI. Soudnictví

21. 11. 2011 20:54

Roku 1670 byla v Cholticích obnovena katovna. Katovna byla dne 12. října 1673 prodána za 50 zlatých Matouši Dašickému, 15. března 1675 katovnu koupil od švagra mistr popravčí Jiřík Kratochvíl.

V době válek vedených císařem Karlem VI. procházeli panstvím jeho spojenci - Rusové. V únoru 1735 byl v Cholticích ubytován celý regiment. V městečku bydlel plukovník, 14 mužů štábu, 100 vojáků a 58 koní. V červenci byl v zámku ubytován dokonce celý štáb armády.

Se začátkem vlády císaře Josefa II. stíhala jedna reforma druhou. Bylo zrušeno nevolnictví v roce 1781, tolerančním patentem bylo povoleno svobodně vyznávat evangelickou víru. Tolerančního patentu využil v městečku jen Václav Klouček.

V době vlády Štěpána Gerštorfa - kolem roku 1620 - byl dán základ k náměstí městečka. Jednu jeho stranu tvořily budovy panského dvora, na druhé postavena panská bečvárna, nad ní dolní hospoda a masný krám. Ostatní budovy městečka stály za dnešním hřbitovem.

Tiráž

21. 11. 2011 20:25

Choltická kronika vypráví, Autor: Karel Kabeláč, pro tisk upravila: ing. Marie Kabeláčová - Fižová, recenzent: PhDr. Marie Macková, zpracováno ze záznamů kronik obce Choltice, kde bylo použito těchto materiálů: Velkostatek Choltice, rodinný archiv Thunů, matriky farního úřadu Choltice, Fond zemských desek Ústředního archivu v Praze.