Dnes má svátek : Zdeněk
Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích.

 

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Vydávání ověřených výstupů z obchodního rejstříku.

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí

Městys Choltice disponuje 10 kontejnery na plast,  5 kontejnery na papír, 6 kontejnery na bílé sklo a 6 kontejnery na barevné sklo. Tyto kontejnery jsou rozmístěny do 5 míst v Cholticích a 1 místa v Ledci. Od dubna do listopadu probíhá 1x za 14 dní svoz bio odpadu. (hnědé nádoby má každý doma). Městys Choltice organizuje 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 

V pondělí 7. 3. 2011 začala rekonstrukce východního vikýře, který byla již roky v havarijním stavu. Porušenou střešní krytinou zaté­kala voda, která způ­sobovala promáčení střešní a stropní kon­strukce. Bočnice vikýře jsou vyzděny na námětkách krokví, které však vlivem narušování hnilobou po­stupně ztrácely  pevnost a docházelo tak k postupnému propadání vikýře do interiéru půdního prostoru.

Městys Choltice zřídil pro své seniory dva domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 56 bytů.

Sportovní areál

30. 11. -0001 1:00

V Cholticích mají občané k dispozici sportovní areál, ve kterém mohou využívat několik sportovišť:

V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.

V roce 2011 budou raelizovány některé z těchto akcí...