Dnes má svátek : Liliana

V pondělí 7. 3. 2011 začala rekonstrukce východního vikýře, který byla již roky v havarijním stavu. Porušenou střešní krytinou zaté­kala voda, která způ­sobovala promáčení střešní a stropní kon­strukce. Bočnice vikýře jsou vyzděny na námětkách krokví, které však vlivem narušování hnilobou po­stupně ztrácely  pevnost a docházelo tak k postupnému propadání vikýře do interiéru půdního prostoru.

Městys Choltice zřídil pro své seniory dva domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 56 bytů.

Sportovní areál

30. 11. -0001 1:00

V Cholticích mají občané k dispozici sportovní areál, ve kterém mohou využívat několik sportovišť:

V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.

V roce 2011 budou raelizovány některé z těchto akcí...

Hřbitov Choltice

12. 10. 2016 6:01

Hřbitov se nachází na východní straně Choltic a byl založen v roce 1787. Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště je městys Choltice, IČ: 00273643, Pardubická 78, 533 31 Choltice, zastoupený starostou městyse Choltice.

Stavební úřad Choltice

12. 12. 2016 6:01
Stavební úřad sídlí v budově Úřadu městyse Choltice, Pardubická 78.

Knihovna městyse Choltice se nachází v přízemí budovy Úřadu městyse Choltice. Působí nadále jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o tyto knihovny: Veselí, Svojšice, Svinčany, Poběžovice, Jeníkovice a Turkovice. Knihovna má ve své evidenci cca 27 tis. knih.

Místní lidová knihovna v Cholticích byla 20. 12. 2010 přejmenována na Knihovnu městyse Choltice. Zpráva o činosti knihovny je ke stažení na Dokumenty městyse.

Drakiáda s Trilobitem

30. 11. -0001 1:00

V neděli 6.11.2011 se po delší době opět uskutečnila v Cholticích drakiáda. Akci připravil kmen Trilobit za finanční podpory městyse Choltice.