Dnes má svátek : Čeněk

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2016

21. 2. 2016 19:57

V pondělí 29. února 2016 se koná 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2016. Zasedání se koná v restauraci Na Hřišti, ve sportovním areálu v Cholticích od 18 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2016

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání: pondělí 29. února 2016 od 18:00 hod.

Místo konání: Choltice, restaurace Na Hřišti, Lipoltická 324

Navržený program:

1. Zahájení

2. Informace o probíhajících stavebních akcích

3. Informace o přípravě výstavby komunikace ulice Severní a ulice U Obory

4. Věcná břemena - přípojky nízkého napětí v ulici Na Hlásku a v Ledci

5. Územní studie lokality Z11 a Z12 (za zahradami)

6. Pronájem prostor pro podnikání využívaných k poskytování zdravotní péče zubního lékaře, všeobecného praktického lékaře pro dospělé a rehabilitační péče

7. Záležitosti rozpočtu - rozpočtová opatření č.10/2015 a č. 1/2016, směrnice pro poskytování dotací

8. OZV č.1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

9. OZV č.2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10. OZV č.3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

11. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

12. Komise - zprávy předsedů o činnosti komisí v roce 2015

13. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta