V úterý 10. 4. 2012 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

20. 4. 2012 17:41

Zasedání se uskutečnilo ve slavnostní síni Zámecké restaurace. 

 

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce.