Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

14. 6. 2012 16:22

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se uskuteční 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice.

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín konání:   21. června 2012 od 18:00 hod.

Místo konání:      Ledec – restaurace Na Výsluní


Ke stažení

Program zasedání