Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

4. 7. 2012 17:51

Ve středu 11. 7. 2012 se uskuteční 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice.

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

 

Termín konání:   11. července 2012 od 18:00 hod.

Místo konání:      Choltice – zasedací místnost Úřadu městyse

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Petice občanů – obtěžování zápachem
  3. Volné pobíhání psů na veřejném prostranství
  4. Rekonstrukce Renesančního zámku čp. 5 v Cholticích
  5. Smlouva o zřízení věcného břemena na p.p.č. 902/1 v k.ú.Choltice
  6. Různé

Ke stažení

Program zasedání