Dnes má svátek : Magdaléna

Ve středu 11. 7. 2012 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

17. 7. 2012 20:51

4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů. Na jednání přišlo 12 občanů, převážně signatářů petice proti zápachu.

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

Stručné informace ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje předání stížnosti kompetentním úřadům. Dne 2. 7. 2012 obdržel Úřad městyse Choltice stížnost většího množství občanů na obtěžování zápachem, který se šíří z tzv. farmy Choltice. Starosta přečetl znění stížnosti a informoval o možnostech řešení této stížnosti. K tématu byla obsáhlá diskuse – viz zápis.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje OZV č. 3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na VP v městysi Choltice. Zvýšený počet volně pobíhajících psů po městysi při venčení nebo po útěku z nedostatečně zaploceného vlastního pozemku je důvodem přijetí nové OZV č. 3/2012, kterou se stanovují nová pravidla pro pohyb psů na VP. Zvyšuje počet pozemků, kde musí být pes na vodítku.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje jako hlavního dodavatele stavby „Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek čp. 5“ firmu LOUČKA s.r.o. Pardubice, která provede dílo za 9 596 220 Kč vč. DPH. Firma Loučka Pardubice s.r.o. doplnila nabídku a hodnotící komise ji akceptovala. Firma tak byla komisí doporučena jako vítěz výběrového řízení na rekonstrukci renesančního zámku čp. 5. Stavební práce by měly být zahájeny počátkem srpna.  
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/142/2012. Jedná se o obecní pozemek v ulici B. Jelínka, na kterém částečně leží plynová přípojka k RD čp. 102. 
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje OZV č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Na posledním zasedání zastupitelstva byl přijat k dodatek k OZV, který zvyšoval sazbu za zabrání VP za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje na 20 Kč za m2 za den. Zvolené procedura ale nebyla v souladu se zákonem, bylo nutno vydat úplně novou vyhlášku OZV č. 2/2012.
 • Podány informace:
 • o jednání s firmou Envicons a přípravě žádosti o grant z EU na revitalizaci Choltické obory

  o průběhu soudního řízení s Lesy ČR.

  o přípravě oslavy 130. výročí založení železniční trati (Přelouč-Prachovice)