V pondělí 17. 9. 2012 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

5. 10. 2012 8:06

6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice se konalo ve svatební síni Zámecké restaurace. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů, 15 občanů a 2 hosté..

 

Zápis ze zasedání, výpis usnesení a hlasovací listina jsou ke stažení v sekci Dokumenty městyse nebo na úřední desce, případně jsou k dispozici na podatelně Úřadu městyse.

 

 

Stručné informace ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Obsazení funkce knihovnice. Obě uchazečky (R. Zelenková, H. Kubelková) krátce představily svoje plány a cíle na pozici knihovnice a odpověděly na několik dotazů z řad veřejnosti a zastupitelů. Zastupitelé pak hlasovali o obou uchazečkách, ale ani jedna nezískala potřebných 6 hlasů. Nová knihovnice tedy nebyla zatím vybrána.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje smlouvu č. IV-12-2010037/VB2, Choltice-knn-Ondráček s ČEZ Distribuce, a. s., VČE-Montáže,a. s. a GEOMA HJ Pardubice, s. r. o. o zřízení věcného břemene na pozemku vedeném v PK p. č. 886 v k.ú.Choltice za cenu 1000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká umístění elektropřípojky k RD v ulici Lipoltická. Městys za VB zinkasuje 1 000 Kč
 • Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012.
 • Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo zprávu o rekonstrukci zámku čp. 5 a informace o nabídce na odkoupení choltického zámku na vědomí.
 • Různé:
  • Byly zhodnoceny kulturní a sportovních akce (130 let trati Přelouč – HM – Prachovice, běžecká soutěž hasičů a lukostřelecké závody).
  • Byly podány informace o připravovaných kulturních či sportovních akcích (Choltický zlaťák, Choltické podzimní dny, Burčákové slavnosti, …), o sporu s Lesy ČR, o řešení petice podané dne 2. července 2012 proti obtěžování zápachem.
  • Řešila se rovněž stížnost občana na pomalý postup opravy chodníků a na nekvalitní práci.