Dnes má svátek : Milan

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013

3. 7. 2013 21:01

Ve čtvrtek 11. 7. 2013 se uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2013.

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín konání:   čtvrtek 11. července 2013 od 18:00 hod.

Místo konání:      Ledec – restaurace Na Výsluní

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Oprava Mlýnského potoka v Ledci
  3. Přeložení elektrické přípojky k chatám v obci Ledec
  4. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ledec
  5. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta