Dnes má svátek : Magdaléna

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015

13. 9. 2015 10:01

V pondělí 21. září 2015 se koná 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015. Zasedání se koná v Zámecké restauraci v Cholticích od 18 hodin.

 

I N F O R M A C E

o konání 7. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2015

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:    pondělí 21. září 2015 od 18:00 hod.

Místo konání:      slavnostní místnost Zámecké restaurace v Cholticích

Navržený program:

 

 1.     Zahájení

 

2.     Informace o průběhu akce Odkanalizování SZ části Choltic

 

3.     Informace o průběhu akce Rekonstrukce místních komunikací Hellichova a U Školy

 

4.     Informace o stavební činnosti v červenci a srpnu a plán akcí na podzim

 

5.     Informace o přípravě projektů pro akce: Revitalizace Podrybníčků a Marešáku, rekonstrukce chodníků od nám. sv. Trojice po ulici Nádražní včetně autobusových zastávek u hřbitova, výstavba ulice U Obory, prodloužení vodovodu v ulici U Školy

 

6.     Prodej pozemku p.č. 758/29 v k.ú. Choltice - přístavba k objektu sportovních kabin

 

7.     Prodej pozemku p.č. 765/14 v k.ú. Choltice

 

8.     Prodej pozemku p.č. 690/8 v k.ú. Choltice

 

9.     Prodej pozemku p.č. 201/13 v k.ú. Ledec

 

10.   Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření městyse

 

11.   Rozpočtové opatření č. 6/2015

 

12.   Různé

 

 

Mgr. Tomáš Bolek
starosta