VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

9. 11. 2011 20:01

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí

 

 

 

 

Co dostanete:

úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete znát:

katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo požadované nemovitosti, stavební parcelu, číslo popisné,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.