Upozornění Úřadu městyse Choltice na splatnost poplatků

17. 9. 2013 20:47

Úřad městyse si dovoluje upozornit občany a vlastníky nemovitostí na blížící se termín splatnosti poplatku za svoz domovního odpadu.

 

 

 

 

 

 

Úřad městyse si dovoluje upozornit občany a vlastníky nemovitostí na blížící se termín splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je do 30. 9. 2013. V případě neuhrazení poplatku včas a ve správné výši může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek.

Zároveň se obracíme na poplatníky se žádostí, aby si zkontrolovali i úhrady dalších poplatků či úhrad za poskytované služby, kde již termín splatnosti vypršel – poplatek ze psa, stočné…, aby úřad městyse nemusel přistupovat k vymáhání dlužných plateb a tím nedocházelo ke zbytečnému navyšování poplatků. 

Děkujeme za pochopení. Městys Choltice.