Obecní stráž v Cholticích

26. 5. 2014 9:43

Zastupitelstvo městyse Choltice na květnovém zasedání pověřilo bezpečnostní agenturu WARRIOR SECURITY s.r.o. poskytováním bezpečnostních služeb spočívajících ve vykonávání obecní stráže.

Obecní stráž začne v Cholticích působit od 1. 6. 2014. Městys si od zřízení obecní stráže slibuje nejen ochranu obecního majetku, ale i prevenci v oblasti dodržování veřejného pořádku.  Obecní stráž bude střežit obecní budovy, včetně zámku, bude dohlížet na dodržování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, rušení nedělního klidu, pohyb psů), bude zasahovat proti vandalismu, apod.

V Cholticích bude působit v denních i nočních hodinách, v průměru 12 hodin týdně.  Po zjištění přestupku ho bude řešit domluvou, případně přivoláním Policie ČR. Před příjezdem Policie ČR zajistí veřejný pořádek a přestupek zdokumentuje.

Obecní stráž bude poskytována profesionální hlídkou, jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, zkoušku z poskytnutí první pomoci, sebeobrany a zkoušku použití zbraně.

Obecní stráž je poskytována bezpečnostní agenturou a nenahrazuje činnost Policie ČR a také nemá její pravomoci.

Hlídka bude při výkonu služby kromě jiného vybavena služebním automobilem, střelnou zbraní, tonfou, slzným sprejem, pouty, audio a video záznamovým zařízením, jednotným, přehledným a nezaměnitelným úborem, základními hasicími prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci. Roční náklady na Obecní stráž se předpokládají ve výši cca 180 tis. Kč.