Dnes má svátek : Alois

Upozornění Úřadu Městyse Choltice v období sucha

12. 8. 2015 18:17

Úřad městyse Choltice upozorňuje občany, že v období nadměrného sucha, v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a vyjíždět motorovými vozidly na lesní a polní cesty a suché travní porosty.