Dnes má svátek : Magdaléna
Úřad městyse Choltice
V roce 2017 skončily v k.ú. Choltice a k.ú. Ledec komplexní pozemkové úpravy.  Pro vlastníky pozemků zahrnutých do pozemkových úprav to znamená povinnost podat do 31.1.2018 dílčí přiznání k dani z nemovitých…
Státní pozemkový úřad vydal Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v našich katastrech.
V pondělí 10.7.2017 začalo v Cholticích nové mapování zastavěného území.
Na tomto místo jsou souhrnné informace o průběhu komplexních pozemkových úprav našich katastrálních území - Choltic a Ledce a informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Choltice novým mapováním.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu v k.ú.Ledec.
Existuje způsob, kterým lze dosáhnout scelení pozemků, které vlastním?
V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.